Är det dags för ett nytt Medical? Vi hjälper dig!

För Ortopedisk bedömning, klicka här

Info
Flygläkare enligt JAR-FCL klass 1, 2 & 3
Utför endast förnyelseundersökningar
Spec. ortopedi-allmänpraktiker-flygläkare
Före detta J35-Drakenpilot

Samarbete med kardiolog, öron- och ögonläkare
Boka tid direkt här på hemsidan

Uteblivet besök debiteras med 600kr
Adress
CityOrtopeden Hbg
Norra Strandgatan 13, 3 tr
252 20 Helsingborg
(Baksidan på Skandiahuset)
Portkod 1948 ok

Tel: 042 - 13 04 20

Tisdagar, onsdagar & torsdagar 09:00 - 12:00
Påminnelse om att ta med
  • Certifikat
  • Senaste Medical
  • Senaste optikerintyg
  • Legitimation
  • Flygdagbok
  • Kontant betalning eller Kort